Cirkulær Cykeløkonomi

Cirkulær Cykeløkonomi

Cirkulær Cykeløkonomi fik i maj 2020 tilsagn under Innovationsdistrikt Sjælland til udvikling af en cirkulær forretningsmodel med visionen om at revolutionere genbrug af cykler i Danmark og sætte standarden for en ny og innovativ cirkulær cykeløkonomi. Det gøres der blandt andet ved at inkorporere fem vigtige områder, hvor projektet skal skabe værdi:

  • Genbrug af cykler

Genbrugsguld skal genbruges og undgå at blive smeltet om eller deponeret. Det giver værdi for miljøet og viser at Region Sjælland går forrest med miljøinitiativer.

  • Økonomisk værdi for samarbejdspartnere

Fundamentet for en bæredygtig forretning er incitament over hele linjen. Det skal kunne betale sig for ARGO at lade cykler genindtræde i økonomien fremfor at lade dem smelte om. Det skal kunne betale sig for KeepGoing at dedikere tid, sved og arbejdskraft i at give cyklerne nyt liv i samarbejde med socialt udsatte. Og det skal kunne betale sig for slutbrugeren at vælge en brugt cykel, fremfor at købe en nyligt produceret cykel.

  • Social gevinst

Reparation af cykler rummer mange muligheder. Derfor danner et cykelværksted i høj grad ”ordinære vilkår” for borgere i forløb på værkstedet og understøtter kontinuerlig kompetenceudvikling. Med en cykelmekaniker kan projektet derfor skabe arbejde for udsatte borgere, job for ledige samt praktikpladser - uden at gå på kompromis med kvaliteten af reparationerne. Det er social gevinst gennem cirkulær cykeløkonomi.

  • Flere i arbejde

Forøget salg skaber behov for flere hænder på værkstedet og dermed flere muligheder for at tilbyde forløb til udsatte borgere, job til ledige og skabe arbejdspladser. Projektets forretningsmodel giver derfor kontinuerligt mulighed for at øge den sociale gevinst i lokalsamfundet

  • Mobilitet og studieliv

Når internationale studerende ankommer til Danmark, har de oftest intet socialt netværk, kun sparsom viden om deres lokalmiljø og et hav af praktiske gøremål at udføre. Projektet skaber et koncept, som tilbyder dem en ærlig, billig og nem måde at anskaffe sig en cykel på. Gennem videninstitutionen får de information om tilbuddet, og cyklen bliver leveret lige til døren. Herved får de studerende sikret sig en cykel til deres ophold i Danmark, og deres mobilitet øges.

Desuden er vi med til at sikre, at de studerende får en god start på deres nye studieliv i Danmark, fordi The BikeBuddies fungerer som en slags ”buddy”, idet de studerende altid kan spørge The BikeBuddies til råds om alt lige fra studieliv til steder at se. En cykel er med til at den studerende nemmere kan deltage i flere sociale aktiviteter

Forretningsmodellen udvikles derfor med fokus på alle tre bundlinjer: Miljømæssig gevinst gennem genbrug, social gevinst gennem et værksted for udsatte borgere, og en økonomisk bæredygtig forretning på baggrund af en kundetilpasset og skalerbar løsning.

Projektdeltagerne består af The BikeBuddies, KeepGoing ApS, ARGO og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, og projektet forventes afsluttet i foråret 2021. Ved endt projekt er der en færdigudviklet forretningsmodel, som er testet og tilpasset markedet.

Partnere

The BikeBuddies, KeepGoing ApS, ARGO og Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Status

Igangvaerende

Kontakt

Christina Melgaard, Projektleder