Videreudvikling af buddyordning


Vi har gennem VTA-projektet udviklet en buddyordning, hvor medarbejdere på de virksomheder, der tager imod VTA-kandidater er blevet trænet i den gode onboarding og fastholdelse af deres nye kollega. Som led i videreudvikling af buddyordningen har Louise Tranekjær og Astrid Andersen fra RUC lavet feltarbejde hos flere VTA-virksomheder. 

Formålet har været at bidrage til, at virksomhederne får mere viden om og forståelse for, hvad det vil sige/kræve at have medarbejdere ansat, der har udfordringer fx med det danske sprog, psykiske lidelser eller andet. De arbejdskulturelle aspekter af kandidaternes møde med arbejdsmarkedet med fokus på specifikke brancher og virksomheder er gennem feltarbejdet blevet afdækket. 

Denne nye viden kan bruges til at skræddersy en buddyordning til den enkelte virksomhed/branche som supplement til den holdbaserede buddytræning – og resultatet kan fremadrettet bruges til onboarding af nye medarbejdere. 

Resultatet af feltarbejdet er formidlet på workshop i marts 2023. Materialet er tilgængeligt for alle. De spørgsmål, der er opstillet som en del af øvelserne i materialet kan anvendes direkte af interesserede virksomheder ift. afdækning af og fokus på virksomhedens muligheder og barrierer i arbejdskulturen. 

  • Se materialet her