Visility – Løsningsforslag til Boligselskabet Sjælland

Hvordan skaber vi energirigtig adfærd?

Udfordringen


Målet er en løsning som baseres på individuel afregning af forbrug, men også digital rådgivning hvor beboerne hjælpes til at blive bevidste om deres ressourceforbrug og indeklima og ad den vej sikre, at der ikke bruges flere ressourcer end nødvendigt. Så spild og dårlige vaner belyses, og dermed minimere ressourceforbruget og sikre et godt indeklima.

FN’s Verdensmål: # 7 Bæredygtig Energi # 13 Klimaindsats

Challenger

Boligselskabet Sjælland

Innovatør

Visility, Kuben Management, Aqubiq, Alexander institutet

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk