Synlig selvforsyning – genbrug af vand

Udfordringen


Vandforbruget i Roskilde Kongrescenter er højt – ligesom antallet af aktiviteter. Samtidig er der flere eksempler på vandforbrug som fx gulvvask og toiletskyl, der kan erstattes med fx genbrug af regnvand og nedsætte ressourceforbruget (vand, kemi og energi) og samtidig skabe en energibesparelse.

Challenger

Roskilde Kongrescenter og Fors

FN Verdensmål

6, 9, 12 og 13

Kontaktperson

Event

COCONF20

Sådan gør du

Mere info følger

Fors A/S og Roskilde Kongrescenter ønsker at finde nye tekniske løsninger kombineret med at skabe synlighed omkring genbrug af vand – så det både kan være et udstillingsvindue for dansk vandteknologi og samtidig skabe merværdi og synlighed omkring den grønne omstilling. Målet er at finde en bæredygtig løsning, der giver Roskilde Kongrescenter en energibesparelse, et lavere vandforbrug og genanvendelse af vand baseret på tilstrækkelig rensning, der hverken er under eller overdimensioneret – en løsning, der ud fra en helhedsbetragtning er det bedste alternativ med lavest omkostning økonomisk, klima- og miljømæssigt. Spørgsmålet er, hvordan den gode løsning kan kombinere relevant genanvendelse af regnvand, herunder teknologi til opsamling og rensning, med kreativt design af opmagasineringen, der kan tjene rekreative formål for de besøgende.

Roskilde Kongrescenter og Fors a/s tilbyder mulighed for implementering af idéen i forprojektet, der skal gennemføres i 2021.

Hør Marie fra Fors og Niklas fra Roskilde Kongrescenter fortælle mere om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (Powerpoint) eller HER (Word)