”Start Up Market” – Morgendagens løsning til Erhvervsforum og Roskilde Kommune

Udfordringen


En studiegruppe fra Roskilde Handelsskole har udviklet et marked, der agerer samlingspunkt for nye eller små virksomheder i Roskilde, som kan promovere og eventuelt sælge deres produkt. Markedet giver derudover Roskildes borgere mulighed for at opdage nye lokale forretninger, og hertil bygges der bro mellem forretningslivet og Roskildes indbyggere med henblik på at støtte lokalt. Konceptet underbygger ”støt lokalt” og sætter de lokale forretninger og initiativer i fokus. Ved at skabe et forum, hvor borgere og virksomheder mødes, så er målet, at der skal sættes gang i væksten. Derudover er det ambitionen, at markedet gøres så miljøvenligt som muligt.

Gruppen vandt derudover 10.000 kr. som en af COCONF-forløbets b(l)æredygtige grupper af studerende.

Challenger

Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune

Innovatør

Start Up Market – Roskilde Handelsskole

Kontaktperson