Skovlandbrug – morgendagens løsning til Fors A/S

Udfordringen


Elever fra Roskilde Gymnasium har udarbejdet en løsning, der via tilskud til skovlandbrug og et nyt miljømærke skal sikre rent drikkevand og mindske presset på grundvandsressourcerne. Gruppen foreslår, at der skal plantes træer og buske på de markflader, hvor vandvindingsområderne er. Landmændene skal have tilskud til projektet og samtidig honoreres med et miljømærke under sloganet ”Gå efter det grønne træ, og støt op om grundvandet i en god sag”. Mærket kan blandt andet bruges til at promovere landmandens produkter hos forbrugerne. Løsningen er et svar på Fors A/S udfordring med at sikre partnerskaber for drikkevandsskov.

Challenger

Fors A/S

Innovatør

Roskilde Gymnasium

Kontaktperson