Partnerskaber for drikkevandsskov

Udfordringen


Fors A/S har en vandvision, der skal sikre rent drikkevand til danskerne og vores fremtidige generationer, og som mindsker presset på grundvandsressourcen. For at det kan lykkes, er der behov for en grundvandsbeskyttelse, så grundvandet ikke indeholder pesticider, og en genopbyggelse af grundvandsnaturen ved fx at plante træer eller anden natur, der renser vandet, opbygger jordstrukturen og efterlader en natur i balance. Vandvisionen skal gennemføres omkring alle Fors’ vandindvindingsområder i Holbæk, Lejre og Roskilde, og til det søges der bud på, hvilken partnerskabsmodel der er bedst til at optimere processen og opnå målene. Skal der arbejdes med de mange små borgerdrevne partnerskaber, der skaber synlig bæredygtighed, lokalt ejerskab og værdi? Eller skal der gås efter de store volumener og partnere, der kan accelerere på indsatsen i både tid og skala? Der er behov for idéer til løsninger, der kan hjælpe med at gå i dialog, prioritere og træffe beslutninger angående partnerskabs- og finansieringsmodeller for etablering af drikkevandsskov.

Challenger

Fors A/S

FN Verdensmål

6, 12, 13, 17

Kontaktperson

Event

COCONF21

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 30. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 2. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference21 – et brag af en fest d. 25. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning er der mulighed for samarbejde omkring implementering og skalering af løsningen – i det omfang det kommunale grundlag for investeringer og de nationale kortlægninger af dikkevandsinteresser giver mulighed for det.

Hør Marie og Martin fra Fors A/S fortælle om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (powerpoint) eller HER(word)