ShowerEcoGuide – Vinder af Boligselskabet Sjællands udfordring

Hvordan skaber vi energirigtig adfærd?

Udfordringen


ShowerEcoGuide (SEG) er et fysisk produkt, der placeret i brusenichen, er designet til at bevidstgøre brugeren om egen brusebadsadfærd i relation til vandforbrug. SEG installeres uafhængigt af vandforsyningen og aktiveres så snart, batterierne er monteret.

Ved brug af SEG opnås følgende fire fordele:

  1. Der forbruges mindre vand.
  2. Der forbruges mindre energi, idet behovet for vandopvarmning mindskes, hvilket reducerer CO2- udledning.
  3. Vandudledning til kloak reduceres, og har en positiv effekt på rensningsanlæggenes kapacitet.
  4. Der opnås en økonomisk besparelse, idet SEG reducerer vand- og energiforbruget.

Målsætningen er, at anvendelsen af ShowerEcoGuide reducerer brugerens tid under bruseren med minimum 1 minut uden at forringe den oplevede brusekvalitet.

FN’s Verdensmål: # 13 Klimaindsats

Challenger

Boligselskabet Sjælland

Innovatør

ShowerEcoGuide

Kontakt