Roskilde Gymnasium bidrager til afstigmatisering af ord- og talblindhed

Løsningen


Athena, Clara, Dora og Sarah fra 2. G på Roskilde Gymnasium ønsker at sikre bedre brobygning mellem uddannelsestrin ved at afstigmatisere ord- og talblindhed.

Løsningen går på, at man som elev via en app kan teste om man er ord- eller talblind. App’en, med navnet DYS, kan bruges af folkeskoleelever til at screene sig selv for læringsbesvær. Hvis eleven ønsker det, bliver skolen herefter informeret om resultatet og den nødvendige hjælp stilles til rådighed for eleven.

Gymnasieeleverne håber på, at app’en kan sikre mere synlighed omkring læringsbesvær og samtidig afstigmatisere tal- og ordblindhed.

Du kan læse om udfordringen her.

Challenger

Absalon Professionshøjskole
CLAVIS
DTU Link
FGU-skolen Øst
HF og VUC Roskilde
Himmelev Gymnasium
Roskilde Gymnasium
Roskilde Handelsskole
Roskilde Katedralskole
Roskilde Tekniske Skole
Roskilde Universitet
Zealand
ZBC Roskilde

Innovatør

Athena, Clara, Dora og Sarah, Roskilde Gymnasium

Kontaktperson

Phillip Dyngbo
phillip@corolab.dk