Out of Office Architecture – Løsningsforslag til FORS

Hvordan cirkulerer vi vand, varme og affald i landsbyen?

Udfordringen


Out of Office Architecture benytter samskabelsesmetoder til at udvikle fremtidens cirkulærer landsbyer som i sig selv er unikke og innovativt. En sådan metode rummer en lang række spændende potentialer og udfordringer. Samtidig er samskabelse et relativt nyt begreb, som stadig skal for?nes og udvikles. Vores løsningsforslag skal derfor i høj grad ses som et debatoplæg om hvorfor, hvordan og hvad vi skal samskabe.

FN’s Verdensmål: # 6 Rent Vand og Sanitet, # 7 Bæredygtig Energi, # 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, # 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Challenger

FORS

Innovatør

Out of Office Architecture

Kontakt