Orbicon – Vinder af FORS og Boligselskabet Sjællands udfordring

Udfordringen


Nedsivningsanlæg anlægges som grønne multifunktionelle landskabselementer som en del af renoveringen af boligafdelingens udeområder. Sekundavand udvindes fra terrænnære magasiner og distribueres i husene.Det terrænnære grundvandsspejl sænkes lokalt ved pumpning fra boring eller dræn. Vandet oppumpes i den takt, der er brug for det som sekundavand. Herved spares lagertanke til sekundavand. Sænkningen af det terrænnære grundvand åbner mulighed for at afskære regnvand fra kloakken og nedsive det lokalt. Herved bliver indvindingen af sekundavand neutral i forhold til grundvandsdannelsen samtidig med, at afløbssystemet aflastes lokalt.

Challenger

FORS og Boligselskabet Sjælland

Innovatør

Orbicon

Kontakt