Øget klimaresiliens

Der er en stigende risiko forbundet med klimarelaterede udfordringer. Roskilde Brandvæsen ønsker derfor at skabe større bevidsthed og parathed omkring dette, i samspil mellem både borgere, foreninger og virksomheder. På den måde kan der laves fælles bidrag ved hændelser som skybrud og stormflod, så vi sammen kan stå stærkere.

Udfordringen


Flere byer omkring Roskilde Fjord har de seneste år været udsat for seks voldsomme stormflodshændelser. Tendensen er den samme i resten af verden, hvilket skyldes klimaforandringer med stigende havvand og mere ekstremt vejr til følge. Dette medfører store udgifter til samfundet og efterlader borgere i frygt og magtesløshed, men sådan behøver det ikke at være.

Som del af et offentligt-privat samarbejde er der ved at blive etableret et test- og træningscenter for oversvømmelsesbeskyttelse ved Roskilde Brandvæsen, så vi sammen kan blive bedre til at bekæmpe konsekvenserne af klimaforandringer og det ekstreme vejr de medfører.

I denne forbindelse ønsker Roskilde Brandvæsen at skabe løsninger som vi i fællesskab kan udvikle og afprøve, herunder nye mobile og midlertidige foranstaltninger, til brug ved hændelser indtil mere permanente klimatilpasningsløsninger er etableret. Der går typisk 10-12 år fra et problem erkendes til der er en permanent løsning og Roskilde Brandvæsen ønsker løsningsforslag til, hvordan vi sammen løser udfordringerne i denne periode. Det kan fx være med nye produkter som er midlertidige, semipermanente eller har en permanent karakter og som fungerer, når behovet opstår.

Hør Roskilde Brandvæsen fortælle mere om udfordringen her.

Challenger

Roskilde Brandvæsen

FN Verdensmål

3, 13 og 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF22

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 29. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 27. oktober til info@corolab.dk. Deltag i COconference22 – et brag af en fest d. 17. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Roskilde Brandvæsen ønsker løsninger, der sikrer, at vi sammen kan skabe øget klimaresiliens og tilbyder ved den rette løsning sparring, samarbejde omkring implementering og markedsføring af løsningen. Derudover stiller de fysiske rammer til rådighed i form af det nye test- og træningscenter for oversvømmelsesbeskyttelse.t

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER

English
Download the challenge description HERE
Download the solution format HERE