Nem, effektiv og fleksibel affaldssortering i alle hjem

Udfordringen


Overalt i Danmark bliver der stillet krav til øget affaldssortering. Boligselskabet Sjælland vil gerne støtte op om dette og sikre, at lejere har de bedst mulige forudsætninger for at sortere affald i deres hjem. Derfor søger Boligselskabet Sjælland nye løsninger til, hvordan korrekt kildesortering kan sikres i boligen. Løsninger som beholdere, rådgivning og adfærdsregulerende tiltag, der tager højde for stærkt begrænset plads og motivation for en forbedret sortering.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

7 Bæredygtig Energi #11 Bæredygtige Byer & Lokalsamfund #12 Ansvarligt Forbrug & Produktion #13 Klimaindsats

Kontaktperson

Event

COconference d. 20. november kl. 11.30 – 16.00 på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (dagen starter kl. 09.30, hvis du bliver udvalgt til at pitche).

Sådan gør du

Tilmeld dig et eller alle events i innovationsforløbet COCONF her

Til den rette løsning tilbydes en testplatform i form af en eller flere boligafdelinger, hvor idéen kan afprøves i praksis. Derudover tilbydes sparring og idéudveksling i forsøgsfasen. Hvis en vedvarende effekt kan dokumenteres efter endt forsøg, har Boligselskabet Sjælland stor interesse i et videre samarbejde.

Se COchallenge-videoen HER

Downloads

Download uddybende om casen HER og
Download valgfrit løsningsformat HER eller HER