Læringslyst og arbejdsglæde efter COVID-19

Udfordringen


Roskildes videninstitutioner søger nye løsninger til omstillingen af skolegangen til ”New Normal” med særligt fokus på bl.a. trivsels- og relationsarbejde.

COVID-19 har udfordret elever, undervisere, skoleledelser og forældre på Roskildes videninstitutioner, som er blevet omstillet til nye, selvstændige arbejdsgange med brug af digitale læremidler. Der er skabt nye forventninger til undervisningen, inddragelsen af eleverne og forældrenes deltagelse. Undersøgelser viser, at nedlukningen har skabt ensomhed blandt de studerende, men hjemmearbejde har også givet mulighed for mere ro, færre forstyrrelser og mulighed for at planlægge skolearbejdet selv. Hvordan skabes der i kølvandet af COVID-19 de bedste forudsætninger for en mere inddragende og motiverende skolegang, så de studerendes trivsel sikres bedst muligt både fagligt og socialt – og så læringslysten og arbejdsglæden kommer tilbage?

Challenger

Roskildes Videninstitutioner

FN Verdensmål

4, 17

Kontaktperson

Event

COCONF21

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 30. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 2. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference21 – et brag af en fest d. 25. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Den rette løsning vil få mulighed for at blive testet, videreudviklet og implementeret på en eller flere videninstitutioner i Roskilde. Der er desuden potentiale for, at løsningen kan skaleres til videninstitutioner i andre kommuner og regioner i landet.

Hør Peter Schwalbe fra Zealand – Sjællands Erhvervsakademi fortælle om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (powerpoint) eller HER(word)