KnowledgeWorker A.m.b.A – Morgendagens løsning til Dansk Retursystem & ARGO’s udfordring

Udfordringen


Løsningsforslaget fra KnowledgeWorker er en ”skraldebot” til Messenger, der giver autogenerede men personliggjorte svar til netop det, borgeren er i tvivl om. Bot’en løser udfordringen om at få borgere til at sortere deres affald mere og bedre, så ARGO og Dansk Retursystem dermed kan genanvende endnu mere. Derudover kan Chatbot’en også brugerdefineres til at give motiverende tips og opfordre til affaldssortering direkte i borgerens Messenger-indbakke (efter brugerens accept selvfølgelig). Udover Facebook og Messenger kan skraldebot’en også integreres på virksomhedernes hjemmesider som chat/supportvindue.

Gruppen vandt derudover 15.000 kr. for at være en af COCONF-forløbets grupper af b(l)æredygtige studerende.

Challenger

ARGO & Dansk Retursystem

Innovatør

KnowledgeWorker A.m.b.A

Kontaktperson