Hvordan skaber vi sammen nye jobmuligheder og fleksibilitet på arbejdsmarkedet for udsatte borgere?

Udfordringen


Det danske arbejdsmarkedet er i vækst og manglen på arbejdskraft stiger. Det giver derfor rigtig god mening at sikre et arbejdsmarked, hvor der er plads til dem, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Mange på overførselsindkomst har andre udfordringer end ledighed og er ikke parate til et fuldtidsjob. Arbejdsmarkedet er derimod primært gearet til fuldtidsansatte. Så hvordan kan man nytænke vilkår på arbejdspladserne, som kan rumme samfundets diversitet og dermed medarbejdere med udfordringer? Og hvordan kan vi sammen skabe nye jobmuligheder og fleksibilitet på arbejdsmarkedet for udsatte borgere?

Challenger

Roskilde Kommune

FN Verdensmål

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst #17 Partnerskab for handling

Kontaktperson

Event

COconference d. 20. november kl. 11.30 – 16.00 på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (dagen starter kl. 09.30, hvis du bliver udvalgt til at pitche).

Sådan gør du

Tilmeld dig et eller alle events i innovationsforløbet COCONF her

Til den rette løsning tilbydes muligheden for at kunne forelægge en løsning for det politiske udvalg for området Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune samt eventuelt at kunne indgå i et samarbejde omkring et projekt, hvortil der kan søges puljemidler gennem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Det forventes, at der sker en udmelding af puljen i 2020 med en ramme på 30 mio.kr., og puljen skal søges af en virksomhed.

Se COchallenge-videoen HER

Downloads

Download uddybende om casen HER og
Download valgfrit løsningsformat HER eller HER