Hvordan skaber vi bedre læringsmiljøer i skolerne – til gavn for samfundet?

Udfordringen


Læringsmiljøerne i de danske skoler er ikke optimale, og det påvirker børnenes indlæring. Det er uhensigtsmæssigt, når man tænker på, hvor meget tid børnene bruger i klasselokalerne, og på hvor vigtigt det er for børnene, at de kan koncentrere sig om at lære. Det må vi kunne gøre noget ved. Derfor søger IST og Roskilde Kommune løsninger, der kan være med til at skabe de bedst mulige rammer for og dermed give skolebørnene bedre mulighed for at lære mere.

TILMELD DIG HER & DOWNLOAD UDDYBENDE OM CASEN HER.

Til den rette løsning tilbydes: adgang til skolerne i Roskilde Kommune og på sigt implementering af løsninger på samtlige skoler i kommunen. Desuden kan teknisk personale og udstyr på skolerne indgå som en del af løsningen. IST kan – hvis det giver mening – åbne døre for samarbejde med andre lande i Skandinavien og i Tyskland. Endelig tilbydes publicering og promovering af løsningen via udfordringsgivernes kanaler.

Challenger

IST + Roskilde Kommune

FN Verdensmål

#3: sundhed og trivsel #4: kvalitetsuddannelse (#7: bæredygtig energi #11 bæredygtige byer og lokalsamfund #13 klimaindsats)

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Event

COchallenge-event (dialogmøde) 20. Sept., DTU Risø

Sådan gør du

Tilmeld dig HER