Hvordan øger vi genanvendelse på genbrugspladsen?

Udfordringen


ARGO indsamler selv masser af affald på deres genbrugspladser, som bliver genanvendt og nyttiggjort. De ser et stort potentiale for yderligere direkte genbrug af produkter/genstande, som i dag havner i andre containere på genbrugspladsen (til hhv. genanvendelse, energiudnyttelse og deponering). Derfor søger de nye løsninger til, hvordan man kan øge genanvendelse på genbrugspladsen?

TILMELD DIG HER & DOWNLOAD UDDYBENDE OM CASEN HER.

Til den rette løsnings tilbydes: Udbredelse i Danmark.

Challenger

ARGO

FN Verdensmål

Verdensmål: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13: Klimaindsats

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Event

COchallenge-event (dialogmøde) 20. Sept., DTU Risø

Sådan gør du

Tilmeld dig HER