Hvordan hjælper vi borgerne til at sortere deres affald endnu bedre, så vi kan genanvende endnu mere?

Udfordringen


Der er et stort miljømæssigt og økonomisk potentiale i affaldssortering og genanvendelse. Men danskerne er udfordret på at sortere pant og affald i hjemmet, på farten, på genbrugsplads mv. Fx er der stadig 140 mio. dåser og flasker, der havner i skraldespanden eller i naturen, og de bliver derfor ikke genanvendt på den bedste måde. ARGO har fjernet de brændbare fraktioner på genbrugspladserne og forventer dermed at udsortere mere end 11.000 ton mere til genanvendelse. ARGO og Dansk Retursystem søger løsninger til, hvordan de kan øge læring og bevidstheden om, hvordan man sorterer og genanvender korrekt blandt borgere og virksomheder for at optimere den miljømæssige gevinst.

Challenger

ARGO & Dansk Retursystem

FN Verdensmål

#12 Ansvarligt forbrug og produktion

Kontaktperson

Event

COconference d. 20. november kl. 11.30 – 16.00 på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (dagen starter kl. 09.30, hvis du bliver udvalgt til at pitche).

Sådan gør du

Tilmeld dig et eller alle events i innovationsforløbet COCONF her

Hvis den rette løsning bliver fundet, tilbyder ARGO og Dansk Retursystem ressourcer til udvikling samt hjælp til udbredelse i Danmark.

Se COchallenge-videoen HER

Downloads

Download uddybende om casen HER og
Download valgfrit løsningsformat HER eller HER