HeatPlan – Vinder af FORS udfordring

Hvordan cirkulerer vi vand, varme og affald i landsbyen?

Udfordringen


Vi vil bruge termonettet (www.termonet.dk) som løftestang til at lave bæredygtige landsbyer, ved at starte med etablering af kollektiv varmeforsyning. Termonettet fortrænger fossile brændsler, danner grundlag for fællesskab og samskabelse, lavere varmeregninger, udnyttelse af spildvarme, optage af varme fra vand og/eller spildevandsledninger, og skaber jobs i lokalområdet.

FN’s Verdensmål: # 6 Rent Vand og Sanitet, # 7 Bæredygtig Energi, # 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, # 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Challenger

FORS

Innovatør

HeatPlan

Kontakt