Green Heart – Morgendagens løsning til Boligselskabet Sjælland

Udfordringen


Team Green Heart fra Danmarks Tekniske Universitet har udviklet konceptet omkring en gratis gavekurv til uddeling hos Boligselskabet Sjællands beboere, som indeholder ’eco-friendly’ husholdningsprodukter, som vil mindske vand- og energiforbruget. Gavekurven vil bl.a. bestå af sensorer, som automatisk slukker lyset, når beboerne ikke er i rummet, en vandhane ’aerator’ som blander vand og luft og en eco-power stikdåse. Konceptet indeholder derudover en kommunikationsstrategi, som gennem flere kommunikationskanaler informerer beboerne om deres besparelser og bæredygtighed. Gavekurvens indhold har til formål at reducere primært vand- og energiforbruget hos Boligselskabet Sjællands 12.500 hjem, hvor det er estimeret, at gavekurvens indhold vil sikre besparelser på næsten 43 mio. kr. om året.

Gruppen vandt derudover 20.000 kr. som en af COCONF-forløbets b(l)æredygtige grupper af studerende.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

Innovatør

Green Heart – Danmarks Tekniske Universitet

Kontaktperson