Galvanisering med stenuld – Løsningsforslag til ROCKWOOL

Hvordan kan vi reducere deponering af restuld?

Udfordringen


Løsningen omhandler hvordan man gennem udnytte de rester af stenuld, som på nuværende tidspunkt genanvendes i produktionen og som kræver tid og penge, kan bruges til undervognsbeskyttelse af biler.

Idéen er at placere stenulden i kombination med det materiale der allerede benyttes i dag og som i fremtiden blandt andet kan omhandle aluminium. Derfor er idéen et substituerende produkt til de nuværende materialer og formålet er derfor at disse ”rester” skal optimerer den nuværende løsning, enten i form af et billigere materiale eller en højere kvalitet og flere egenskaber. Målet er at idéen, samt materialet besidder begge værdier i forhold til pris/kvalitet og dermed skal skabe interesse indenfor et marked som er stort og fortsat voksende.

FN’s Verdensmål: # 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Challenger

ROCKWOOL

Innovatør

Galvanisering med stenuld

Kontakt