Folkephonen – Vinder af INSP!s udfordring

Hvordan dokumenterer vi værdien af sociale indsatser?

Udfordringen


Løsningen går ud på at, når man går ind i Folkephonen bliver man mødt af en touchskærm. Her er der syv kategorier som frit kan vælges. Brugerne får syv forskellige kategorier, at kunne tilkendegive deres mening eller historie på. Man får mulighed for at skrive, tegne, svare på et spørgsmål, video, smiley og komme med nye idéer til forbedringer. Det er valgfrit, om man vil gøre det anonymt eller ikke. Idéen er at lave en måling der passer til INSP! hvor brugerne selv bestemmer, hvad de vil måles på. Det bygger på brugernes selvrefleksion og muligheden for at blive hørt. Indholdet er dynamisk, fleksibelt og kan hele tiden videreudvikles.

FN’s Verdensmål: # 3 Sundhed og Trivsel, # 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund (Social inklusion)

Challenger

INSP!

Innovatør

Folkephonen