DiTi – morgendagens løsning til Roskilde Vidensinstitutioner

Udfordringen


Socialspace har udviklet app’en DiTi. DiTi står for Digital Tilgængelighed og gør vejen til bedre trivsel digital, så demografiske parametre ikke står i vejen for, hvorvidt den enkelte kan få hjælp. Gennem DiTi app’en bliver børn og unge ud fra simple oplysninger som postnummer, identificering af køn, tema og demografi, præsenteret for de(t) rådgivningstilbud, der passer til netop deres behov. Civile-, såvel som kommunale rådgivningstilbud får desuden mulighed for at tilmelde sig rådgivningsplatformen DiKom. På DiKom kan rådgiverne chatte, videochatte, oprette begivenheder mm. direkte via app’en. Produktet er allerede udviklet, og samarbejdet mellem Social Space og Roskildes vidensinstitutioner vil være en informationskampagne, samt onboarding af de rådgivningstilbud, der ønsker at gøre brug af platformen DiKom.

Challenger

Roskilde Vidensinstitutioner

Innovatør

Social Space

Kontaktperson