Den danske drikkevandsfond og Fors Økojord A/S – morgendagens løsning til Fors A/S

Udfordringen


For at mindske presset på grundvandsressourcen, skal mere landbrugsjord omlægges til økologisk landbrug. Løsningen fra samarbejdet ønsker at løfte Fors’ målsætning om årlig etablering af fem hektar drikkevandsskov. Der skal i løsningen oprettes et datterselskab, Fors Økojord, som kan være med til at etablere den danske drikkevandsfond på landsplan. Over en periode på 10 år skal fonden opkøbe de i alt 200.000 hektar landbrugsjord i Danmark, der ligger i grundvandsdannende områder, og dermed sikre at de bliver anvendt ansvarligt – eksempelvis til drikkevandsskove.?Løsningen vil skabe værdi for både grundvand, mennesker, natur og klima. Områdernes beboere får mere natur, flere rekreative muligheder og mere biodiversitet i deres lokalmiljø, et øget skovdække vil være med til at fjerne CO2 fra luften, og de urørte områder vil give såvel flora som fauna bedre vilkår.

Challenger

Fors A/S

Innovatør

Danmarks økologiske jordbrugsfond og JJ Kommunikation

Kontaktperson