Copenhagen Dome & Resonans – Morgendagens løsning til Roskilde Kommunes udfordring

Udfordringen


Løsningsforslaget er et accelereret og faciliteret forløb på 100 dage, hvor kommunens medarbejdere, borgere og virksomheder arbejder sammen om at løse udfordringen om flere borgere i småjobs. Forløbet vil resultere i et antal afprøvede prototyper/tilgange, der efterfølgende kan opskaleres og implementeres. Forslaget er udarbejdet i et partnerskab mellem Copenhagen Dome og Resonas og bliver udviklet i en samskabelsesproces, der rækker ud over kommunen og mobiliserer interessenter og aktører bredt ved at aktivere den kollektive handlekraft.

Processen vil indebære et højt ejerskab hos medarbejdere, virksomheder og borgere. Processen vil endvidere sikre, at den bedste viden fra andre kommuner vedr. småjobs og jobindsatser kommer i spil.

Challenger

Roskilde Kommune

Innovatør

Copenhagen Dome & Resonans

Kontaktperson

Katja Søgård Johansen
katja@corolab.dk