Cirkulære og klimarobuste vandløsninger

Ambitionen er at nyttiggøre vand og samtidig forebygge og mindske tabet af biodiversitet. Der efterspørges fleksible løsninger, gerne kombineret af for eksempel Rockflow og naturbaserede elementer. Løsningerne skal kunne tilpasses, så de kan anvendes både i by og i det åbne land.

Udfordringen


Klimatilpasningsløsninger kan være en udfordring i byerne på grund af den manglende plads. Her ønskes en løsning, der kan håndtere vand og natur i bybilledet. Samtidig er det en udfordring, at der på landet er udledning af forurenende stoffer til vandmiljøet. Med en fleksibel løsning på disse vandproblemer kan vi i fællesskab stoppe tilbagegangen af biodiversitet og kæmpe for en grønnere fremtid.

Løsningerne kan for eksempel indeholde Rockflow og planter til forsinkelse og rensning, så man på den måde kan forbedre vandkvaliteten med henblik på recirkulation og benyttelse af vandet til andre formål. 

Optimalt ønskes løsninger med fokus på håndtering af vand, der kan bidrage til at skabe en øget værdi til brugerne af horisontale flader, som eksempelvis parkeringspladser eller badesøer, enten via synlige eller underjordiske moduler.

Challenger

Fors A/S og ROCKWOOL A/S

FN Verdensmål

6, 11, 13, 14, 15 og 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF22

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 29. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 27. oktober til info@corolab.dk. Deltag i COconference22 – et brag af en fest d. 17. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning tilbydes et samarbejde om prototyping og test i en relevant anvendelseskontekst, som vi finder i fællesskab.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER

English
Download the challenge description HERE
Download the solution format HERE