Center for Cirkulær Økonomi – Løsningsforslag til Roskilde Festival

Udfordringen


Center for Cirkulær Økonomi vil udvikle en cirkulær forretningsmodel på Roskile Festival for de unges forbrug af telte, soveposer, liggeunderlag mv. da Roskilde Festival i dag er med til at understøtte et forbrug og en produktion, hvor der skabes store mængder af unødigt affald og en uansvarlig, lavtlønsproduktion i udviklingslande.

FN’s Verdensmål: # 10 Mindre ulighed

Challenger

Roskilde Festival

Innovatør

Center for Cirkulær Økonomi

Kontakt