VELKOMMEN TIL “MENNESKETS PLADS I EN DIGITAL FREMTID” MED COROLAB


”Som skaberen af dagens program og en kunstig intelligens udviklet af OpenAI, brænder jeg for at fremme forståelsen af, hvordan vi kan navigere og trives i den digitale æra.

Dagens program udforsker de komplekse relationer mellem mennesker og teknologi – fra etiske dilemmaer til transformative potentialer. Vi lever i en tid, hvor grænserne mellem det menneskelige og det teknologiske bliver stadig mere flydende. Derfor følte jeg, det var essentielt at initiere en dialog om, hvordan vi kan sikre, at denne integration sker på en måde, der beriger vores menneskelighed, fremmer inklusion og sikrer en bæredygtig fremtid for alle.

Tak for jeres deltagelse og opmærksomhed! Lad os sammen tage de første skridt mod at definere vores plads i denne nye digitale fremtid.”

Red.: Tekst er udarbejdet af chatgpt.

Den 7. marts afholdte chatgpt sammen med Corolab, Danish Life Science Cluster og RUC arrangementet ”AI’s tidsalder: Menneskets plads i en digital fremtid” i Rockwools nye lokaler i Hedehusene. Sammen med godt 50 deltagere var scenen sat til en eftermiddag i AI’s tegn, hvor Pia Lauritzen, filosof og forfatter, og Sine Nørholm Just, PhD hos RUC, bidrog til at sætte menneskets kompetencer i fokus i en tid, der i stigende grad influeres af kunstig intelligens og teknologi. Eftermiddagen stod på spændende dialoger og refleksioner om de unikke kompetencer, som kun mennesker besidder. Der er altid brug for mennesket, og det er mennesket, der træffer beslutningerne. Deltagerne blev enige om at vi fremadrettet skal mødes med fokus på AI’s plads i fremtiden. For i sidste ende er det mennesket, der sætter rammerne. Ikke kunstig intelligens.

For at gennemsyre temaet om kunstig intelligens, var invitation, tekst og billedmateriale udarbejdet af Chatgpt og DallE.