Varig tilknytning til arbejdsmarkedet får tildelt 4,6 mio. til at skabe småjobs til ukrainske flygtninge


Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager i alt med 21,3 mio. fra EU´s socialfond til en målrettet indsats for at hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Partnerkredsen bag projekt Varig tilknytning til arbejdsmarkedet, CLAVIS sprog & kompetence, Corolab, Hf og VUC Roskilde-Køge., Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Jobcenter, Roskilde Kommune, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde University, ZBC – Zealand Business College og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, er utroligt glade for anerkendelsen af den succes, som projektet allerede har været med til at skabe.

Direktør Karolina E. Osipowska, Corolab, siger:
”Vores erfaring er, at få timers ansættelse om ugen i virksomheder giver stigende motivation og selvværd, og i den sidste ende kan det – med målrettede indsatser – ofte føre til varig beskæftigelse og selvforsørgelse.”

En stor tak til de mange virksomheder, som indtil videre har været med til at skabe vækst og gøre en forskel for udsatte ledige. Vi glæder os meget til at bruge vores erfaringer og viden til at skabe småjobs til ukrainske flygtninge.

Du kan læse mere om projektet og bevillingen i denne artiklen.


Hvis du ønsker at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Pernille Sederberg, Senior Projektleder, på pernille@corolab.dk

Midlerne er en tillægsbevilling til projekt Varig tilknytning til arbejdsmarkedet, som nu løber frem til ultimo marts 2023. Projektet er støttet af EU-socialfondsmidler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.