Unges trivsel og livsudvikling påvirkes positivt gennem fritidsjobs


Jobizz er en innovativ fritidsjobsøgeportal, der skal gøre det nemmere at finde et fritidsjob for unge under 18 år.

Studier viser, at fritidsjob skaber positive effekter på de unges trivsel og livsudvikling. Det afspejler sig både i de faglige, sociale og personlige kompetencer. Det ses, at unge med fritidsjobs både har mindre fravær i skolen, får bedre karakterer og at det øger sandsynligheden for gennemførsel af en ungdomsuddannelse.

Trine Faber Velling, direktør og partner i Konsulenthuset for Socialøkonomi, som er virksomheden bag Jobizz, fortæller: ”I dag afholder vi en workshop med fokus på at udvikle fritidsjobsøgeportalen. Medlemskabet i CORO har gjort det muligt at afholde workshoppen, hvor de blandt andet har hjulpet med at skabe forbindelse til nye samarbejdspartnere”.

Vi glæder os derfor over, at bl.a. Fritids- og ungdomsklubberne Roskilde midt og vest, Musicon-bydelen, Boligselskabet Sjælland, Burger King, BAUHAUS Danmark A/S, Kvalifik, Jobplaneten, UngeGuiden Roskilde og Coop i dag mødes med Trine og Emilia Chantell Lind, og at de understøtter hinandens visioner, ambitioner og innovationer for en bedre fremtid.

Sammen skaber vi vækst, vi er stolte af.