Tværfagligt samarbejde i Roskilde skal sikre bedre læring i børnehaver


Som led i et innovationsprojekt i Roskilde har virksomheden YOLI udviklet et banebrydende læringsspil. Spillet tager det bedste fra det klassiske brætspil og fra den digitale verden. Spillet skal gennem leg være med til at sikre bedre læring i landets børnehaver.

Børn i de danske børnehaver skal lege og have det sjovt. De skal bygge huler, lege med sand og spille bold, og så skal de gennem læring forberedes til springet fra de trygge rammer i børnehaven til livet som skoleelev.

En del af denne læringsproces foregår i børnehaven, hvor læringen netop sker via leg. I den sammenhæng har virksomheden YOLI som led i et innovationsprojekt udviklet et nyt spil med
sparring fra uddannelses- og videninstitutioner i Roskilde. Der er tale om et intelligent pædagogisk spil, som kombinerer digitale elementer med de velkendte brætspil, og det åbner ifølge medstifter af YOLI, Anders Søndergaard Poulsen, op for nye måder at lære på.

»Vores spil kan tilpasses efter behov, så de favoriserer de fire forskellige former for indlæringstyper. Typisk er det via øjne og ører indlæringen foregår i de danske institutioner, men mere end halvdelen af de danske børnehavebørn lærer bedst gennem bevægelse eller ved at arbejde med hænderne. Vores spil tilgodeser alle fire typer, ligesom der er en stor grad af social læring forbundet med det,« siger Anders Søndergaard Poulsen.

Kæmpe potentiale

YOLI er en opstartsvirksomhed, der har draget stor nytte af samarbejde med videninstitutioner i Roskilde Kommune, og YOLI solgte det første produkt tilbage i marts 2021. Siden er det gået stærkt, og lige nu findes virksomhedens spil i cirka 200 børnehaver fordelt over hele landet. Med flere millioner børnehaver på verdensplan, ser virksomheden masser af vækst- og udviklingspotentiale uden for Danmarks grænser.

»Kvalitet i uddannelse er et af FN’s Verdensmål, og overalt i verden er der før-skole-tilbud. Vores produkt dækker det, som børn i børnehavealderen skal lære på en sjov måde. Mange af vores spil kan uden større tilpasning sælges i udlandet. Uddannelse er et globalt fokusområde, og vores spil er et globalt produkt,« siger Anders Søndergaard Poulsen.

Spillet består af et læringsbræt bestående af fem kasser, hvor der på hver kasse kan lægges en brik. YOLI har udviklet forskellige spil bestående af 30 brikker hver med forskellige temaer. Brikkerne skal placeres på læringsbrættet, men der er forskel på, hvordan de skal placeres – nogle skal kategoriseres, andre skal lægges i rækkefølge eller noget helt tredje. Læringsbrættet reagerer via lyde, vibrationer eller ved at kaste brikkerne af – afhængigt af om de lægges rigtigt eller forkert.

»Børnene kan mærke det i fingrene, når de spiller, samtidig med at de får det digitale element. Spillet lægger op til socialt samvær og dialog, og samtidig kommer vores nuværende 25 spil igennem alle seks læreplanstemaer,« siger Anders Søndergaard Poulsen.

Input fra forskere

Innovationsprojektet fik sidste år tildelt midler af innovationslaboratoriet CORO, CO-lab Roskilde gennem Innovationsdistrikt Sjælland, som er finansieret af EU’s regionalfondsmidler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at styrke innovationen i Region Sjællands mindre og mellemstore virksomheder og derigennem skabe nye, kommercielle løsninger. Som en del af innovationsprojektet har CORO, Co-lab Roskilde faciliteret projektudvikling og skaffet adgang til den nødvendige ekspertise fra videninstitutioner og samarbejdspartnere. Blandt de medvirkende er Center for Pædagogik, Forskning og Udvikling ved Professionshøjskolen Absalon og Center for daginstitutionsforskning, institut for mennesker og teknologi på Roskilde Universitet.

»Vi har ingen kommerciel interesse i YOLI, men bidrager udelukkende med faglig viden og input i forhold til læring og forståelse i udviklingen af og brugen af spillene. Generelt er vores input blevet taget godt imod og brugt i den løbende udvikling,« siger Annegrethe Ahrenkiel, lektor på institut for mennesker og teknologi på Roskilde Universitet.

Annegrethe Ahrenkiel har sammen med en forskergruppe fra Professionshøjskolen Absalon rådgivet og vejledt udviklerne bag YOLI i den løbende udviklingsproces – uden, at de dog har noget med det færdige spil at gøre.

Forskerne er eksperter inden for pædagogik og læring, og de bidrager med uvildig viden, der skal bruges til at optimere udviklingen af nuværende og nye spil. Den viden sikres blandt andet gennem observationer og interviews i forskellige børnehaver, hvor YOLI-spillet er en integreret del af hverdagen.

»Vi bruger input fra forskerne til at få et indblik i, hvordan det enkelte spil bruges i virkeligheden. Det er et vigtigt fokuspunkt for os, at vores produkt skal gøre en forskel for både børn og pædagoger, og feedback fra forskergruppen er med til at sikre løbende udvikling af vores spil,« siger Anders Søndergaard Poulsen.

Han havde et klart mål, da han fik ideen til YOLI tilbage i 2019.

»Der manglede nye produkter til børnehaverne, og med YOLI vil vi gerne have børnene væk fra skærmen, men uden at vi fjerner det digitale element. Man kan sige, at spilbrættet er computeren, mens spillene er de tilhørende apps. Børnene spiller og lærer, men bare uden skærm,« siger han.

Om YOLI

YOLI er et intelligent pædagogisk spil, som kombinerer digitale elementer med den velkendte oplevelse, vi kender fra brætspil. YOLI er for børn og baserer sig på en legende tilgang til læring. Spillet tilskynder børnene til at deltage på forskellige måder, så de udforsker og lærer nye måder at samarbejde med kammeraterne i børnehaven på.