SYDBANK FONDEN SIKRER DEN GODE STEMNING PÅ DEN GRØNNE PLÆNE TIL DM I SKILLS24


Med en bevilling på 200.000DKK skabte Sydbank Fonden rammerne for Den Grønne Plæne, hvor vi sammen højnede forståelsen og mindskede afstanden mellem erhvervslivet, politikere, uddannelserne og de unge – fremtidens superhelte – under DM i Skills24 den 18.-20. april.

Og formålet var klart. Med afsæt i musik og debat om faglært arbejdskraft, grøn omstilling og diversitet på arbejdsmarkedet, var ønsket at skabe åbenhed og gøre en bredere målgruppe af unge nysgerrige på de mange attraktive karriereveje, en erhvervsuddannelse giver adgang til.

”Hos Sydbank Fonden uddeler vi i samarbejde med Sydbanks lokalråd og virksomheder cirka 70 lærlingelegater om året til faglærte fra landets erhvervsskoler. Det gør vi, fordi de unge er en del af Danmarks råstof, som vi gerne vil hjælpe rigtig godt på vej og ud på fremtidens arbejdsmarked. Hvis vi skal sikre grøn vækst i fremtiden, er det afgørende, at de unge søger de erhvervsrettede uddannelser, og det vil vi gerne bidrage til bliver mere attraktivt. Derfor giver det også rigtig god mening for os at støtte aktiviteterne på den Grønne Plæne under DM i Skills, hvor der netop sættes fokus på erhvervsuddannelsernes rolle gennem kulturelle oplevelser, så vi kan nå endnu flere med fortællingen om de mange attraktive karriereveje, en erhvervsuddannelse åbner op for.” – Kasper Bæk, Områdedirektør hos Sydbank Område Sjælland. Tak til Sydbank Fonden for bevillingen og for at være med til at belyse de kvalificerede kompetencer, der skal til for at kunne løfte den grønne omstilling, som fortsat er en højaktuel samfundsudfordring.