Stærkt fremmøde og gode dialoger om genanvendelse af tekstiler


Den 17. marts arrangerede vi sammen med ARGO, DFD og CLEAN et event med fokus på vidensdeling om teknologier til genanvendelse af tekstiler. 59 deltagere var med på Roskilde Museum for at se udstillingen “Forvandlinger – fortællinger om affald” og gå på opdagelse i affald fra Oldtiden til ARGO. Deltagerne blev præsenteret for en svensk og flere danske løsninger som er på vej til at gøre det muligt at genanvende forskellige typer – og store mængder – af tekstiler. Der var livlig debat om aktuelle og kommende genanvendelsesmuligheder og potentielle samarbejdspartnere fik lejlighed til at tale sammen.