Økonomisk indsprøjtning til innovation og bæredygtige løsninger


Innovationsplatformen COCONF har gennem de senere år dannet rammerne for mange nyskabende idéer, løsninger og produkter. Et stort sponsorat fra Danske Bank skal sikre fremtidens bæredygtige løsninger bedre vilkår.

Fra fremtidens digitale brugermanual, klimaknap til optimering af energiforbrug i almennyttige boliger og større læringslyst på uddannelsesinstitutionerne efter Covid-19 til en ny fondsmodel til beskyttelse af grundvand, bedre sortering af husholdningsplastik og genanvendelse af regnvand i et kongrescenter.

Idéerne, løsningerne og produkterne har været mangfoldige de seneste år, hvor innovationsplatformen COCONF har dannet rammen om talrige partnerskaber på tværs af flere end tusind virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner for at skabe og udvikle morgendagens løsninger.

Nu får innovationsplatformen en økonomisk indsprøjtning med et sponsorat fra Danske Bank, der skal bidrage til at skabe bæredygtige løsninger, som gør en forskel for samfundet.

»For at fremme udviklingen af innovative løsninger, der kan sætte et stort aftryk, bliver vi nødt til at finde sammen med andre aktører på tværs af kompetencer og brancher samt ud fra reelle behov som virksomhederne oplever. Før virksomhederne er klar til at udbyde færdige løsninger, som kan imødekomme efterspørgslen, er der ofte brug for udviklingsmidler til for eksempel materialer. Det får vi nu mulighed for at yde endnu et direkte bidrag til,« siger Karolina E. Osipowska, direktør i CORO, Co-lab Roskilde.

Innovationsplatformen COCONF er en del af innovationsdistrikt Sjælland og er finansieret af EU’s regionalfondsmidler til at styrke innovationen i Region Sjællands mindre og mellemstore virksomheder.

På COCONF stiller lokale virksomheder og organisationer hvert år otte udfordringer, som uddannelses- og videninstitutioner og virksomheder kan byde ind på med løsninger i samarbejde på tværs. De bedste forslag tilbydes efterfølgende et potentielt samarbejde om udviklingen af løsningerne.

»Vi oplever en enorm interesse for platformen, og vi er rigtig glade for, at Danske Bank har valgt at engagere sig for at styrke innovationskapaciteten yderligere og være med til at understøtte udviklingen af bæredygtige løsninger,« siger Karolina E. Osipowska.

Danske Bank har valgt at støtte COCONF med 150.000 kroner, som går ubeskåret til løsningsudvikling, og ifølge Torben Stevold, områdedirektør i Danske Bank Sjælland og Bornholm, er der en rigtig god grund til, at det netop er den sjællandske platform, som får gavn af kapitalen.

»COCONF rammer lige ind i det, vi opfatter som nødvendigt for at finde og udvikle morgendagens løsninger på dagens problemer. Det er konkret og bygger netop på samarbejde mellem videninstitutioner, virksomheder og offentlige organisationer. Derved øges sandsynligheden for, at det rent faktisk udmønter sig i konkrete løsninger og produkter, som samfundet og borgerne kan få glæde af,« siger Torben Stevold.

Endnu flere skal deltage

De organisationer, som hvert år stiller udfordringerne og som indgår i partnerskaberne for at udvikle og teste de bedste løsninger, får nu et ekstra middel til at aktivere virksomheder og studerende.

»Danske Bank er med til at booste COCONF, og pengene er både tiltænkt virksomheder og videninstitutioner. De skal bruges til videreudvikling af koncepter og prototyper samt til at sikre, at produkterne og løsningerne kommer hurtigere på markedet,« siger Karolina E. Osipowska.

De 150.000 kroner er øremærket som præmier til de tre bedste projekter, som kåres ved den årlige konference. De 75.000 kroner tildeles det projekt, som Danske Bank sammen med stillerne af udfordringerne vurderer er bedst. De resterende 75.000 kroner fordeles med henholdsvis 50.000 kroner og 25.000 kroner til nummer to og tre.

»Beløbet skal gøre det mere attraktivt og forpligtende. Det viser, at det betyder noget, og det forpligter aktørerne i forhold til at komme videre med projektet og få det ud på markedet,« siger Torben Stevold.

Danske Bank har udover at støtte COCONF økonomisk valgt at blive en del af CORO, Co-lab Roskilde med det formål at presse på for at øge kendskabet til COCONF og CORO, Co-lab.

»Vi vil gerne presse på agendaen omkring bæredygtighed, og vi vil også være med til at øge kendskabet til innovationsplatformen. Vi skal have endnu flere innovatører over hele Sjælland til at byde ind med løsninger. Det er vigtigt, det arbejde CORO, Co-lab har gang i med COCONF,« siger Torben Stevold.

Områdedirektøren vil samtidig invitere de tre vindere med ind i bankens maskinrum for at give dem en forståelse af, hvad der vægtes, når banken skal kreditvurdere, samt udbrede forståelsen af, hvor vigtig en professionel bestyrelse er for en finansiering.

»Vi vil gerne skabe en større forståelse for, hvad det kræver at hente den nødvendige kapital, hvis produktet skal ud på markedet,« siger Torben Stevold.

Hos CORO, Co-lab Roskilde ser Karolina E. Osipowska store perspektiver i det nye partnerskab med Danske Bank.

»Vi oplever allerede en stigende interesse fra virksomheder og videninstitutioner, og det nye sponsorat kan sætte yderligere skub i at både endnu flere vil deltage og udviklingen af prototyper, som rent faktisk kan implementeres og afprøves,« siger Karolina E. Osipowska.

FAKTA OM COCONF

COCONF er en innovationsplatform, som skaber innovationssamarbejder på tværs af erhvervslivet, offentlige organisationer, videninstitutioner og andre interessante aktører, som sammen skaber løsninger til gavn for samfundet. COCONF danner rammerne for åben innovation gennem inspirationsarrangementer, workshops og pitchrunder, hvor udfordringer kvalificeres, levedygtige idéer udvikles og løsninger implementeres. Innovationsplatformen er en del af innovationsdistrikt Sjælland og er frem til udgangen af 2022 finansieret af EU’s regionalfondsmidler til at styrke innovationen i region Sjællands små og mindre virksomheder.

Billedtekst:

Karolina E. Osipowska, direktør i CORO, Co-lab Roskilde, og Torben Stevold, områdedirektør i Danske Bank Sjælland og Bornholm, glæder sig til samarbejdet om udvikling af nye bæredygtige løsninger til gavn for samfundet.