Nyt medlem – byd velkommen til Third Stone Labs


Third Stone Labs arbejder for en bæredygtig transformation gennem deres ekspertise i bæredygtig forretningsudvikling, international udvikling, samt multi-stakeholder samarbejde og partnerskaber. Det indebærer bl.a. at hjælpe virksomheder, særligt i bygge- og anlægsbranchen, med at omstille sig til nye markedskrav til bæredygtig forretningspraksis, gennem strategi- og kompetenceudvikling, og forbedret miljødokumentation.

Third Stone Labs udfører internationale udviklingsopgaver, herunder undersøgelser, programformuleringer og -evalueringer på miljø- og klimaområdet, for Danida, NGOer og andre bistandsorganisationer. Teamet går praktisk til værks og er eksperter i at designe og implementere succesfuld interessentdialog, multi-stakeholder samarbejde og udviklingspartnerskaber, med rådgivning og kompetenceudvikling for virksomheder, NGOer, myndigheder, og udviklingsorganisationer.

Corolab er for Third Stone Labs en nødvendig og relevant lokalt forankret innovationsplatform, med en fælles mission om at øge sammenhængskraften, skabe forandring gennem samarbejde på tværs af sektorer og ikke mindst en bæredygtig transformation.

Du kan læse mere om Third Stone Labs her.