Nyt innovationssamarbejde – anordning til udtagning i vandmiljø


Aqua Dipper, Hertech, Soltech og Zealand Sjælland Fablab er gået sammen om at undersøge og eksperimentere med udviklingen af en prøveudtager til opsamling af miljøfremmede stoffer i kloaksystemerne. Det gør de med henblik på at opspore både uønskede stoffer i kloakvandet samt kilden de udledes fra. Aqua Dipper, Hertech og Soltech vil videreudvikle og innovere på prøveudtageren, og Zealand Sjælland Fablab vil udarbejde designtegninger til forskellige dimensioner, samt stå for overvågning på nedføring i kloaksystemet.

Samarbejdet løber til og med d. 31. december 2022 og er en del af Innovationsdistrikt Sjælland, som er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.