Nyt armygrønt projekt


Lige inden sommerferien gav vi tilsagn til projektet ”Gasløsning til træningsbrug i forsvaret”, som springer ud af et ønske om at omstille forsvaret til en grønnere profil i relation til alle deres aktiviteter. Derfor vil InnoTech, Technico og DTU udvikle en prototype af en udskiftelig våbendel til forsvarets soldater. I stedet for at bruge løs ammunition i messinghylstre, så kan soldaterne fremadrettet træne med en bæredygtig og mere miljøvenlig løsning baseret på biogas.

 Når man ser på udledningen af messing baseret på forbruget af løs ammunition i dag, udleder det danske forsvar alene op til 34 tons messing i de militære øvelsesområder årligt. Det vil projektets prototype eliminere fuldstændigt, da en gasbaseret udgave ikke vil efterlade noget aftryk i naturen. Derudover tilbyder produktet en løsning som vil betyde, at forsvaret vil have adgang til et næsten uudtømmeligt lager af ”træningsammunition” i form af gas, og dermed kan opnå en bedre udnyttelse af tiden til træning for soldaterne.  

 Projektet er støttet af EU’s regionalfondsmidler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse under Innovationsdistrikt Sjælland. Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt projektleder Christina Melgaard, som faciliterer samarbejdet.