Integrated Living Community bliver medlem af Corolab


I Corolab er vi altid glade for at få udvidet vores medlemsskare, og nu har vi fået Integrated Living Community, forkortet ILC, som nyt medlem. ILC er en nyopstartet forening, som arbejder på at fremme både bæredygtige og inkluderende bo- og levesamfund. Disse skal i fremtiden opføres i en alternativ boliglivsramme som både er inkluderende for borgere med og uden handicap. Som en essentiel del af den bæredygtige vinkel, er der fokus på fornybar energi, og socialøkonomisk virksomhedsdrift i form af bæredygtige alternative dyrkningsmetoder, hvor der dyrkes uden jord, men blot med brug af vand.  

Dermed har ILC tydeligt fokus på den sociale og miljømæssige bæredygtighed, samt selvforsyning fra en akvaponisk produktion, hvor grøntsager og krydderurter produceres i vand med næring fra fisk. Under Innovationsdistrikt Sjælland er ILC allerede i et samarbejde, hvor fokus netop omhandler akvaponisk produktion som en alternativ dyrkningsmetode.   

Læs mere om ILC foreningen her og følg med i deres progressive og bæredygtige udvikling. Eller tag kontakt til projektleder Louise Buron for at høre mere.