Formandens beretning 2022


Formandens beretning ved Esben Terstrup

CORO, Co-lab Roskilde – Generalforsamling 31. maj 2022

Velkommen til dette års generalforsamling.

Jeg står i dag som formand for COROs bestyrelse og som fabrikschef for Chr. Hansen, og glæder mig over, at jeg kan være med til at dele min årsberetning og mine tanker omkring Chr. Hansen og COROs rejse sammen, og ikke mindst at lufte nogle af planerne for fremtidens destinationer.

Jeg har været en del af CORO siden vi startede. Jeg har været med siden den gang vi talte om at skabe vækst til gavn for samfundet til i dag, hvor jeg kan se, hvordan fælles samarbejder på tværs af brancher og sektorer gør netop det.

Chr. Hansen har ligeledes været medlem af CORO siden begyndelsen, og det har vi først og fremmest været, da vi har en masse virkelyst i fabrikken til at skabe et solidt netværk med andre lokale virksomheder. Derudover er vi medlemmer, da bæredygtighed er blevet en stor del af Chr. Hansens strategi. Det er nemlig gået op for os, hvor stor en impact vi har i det samlede regnestykke.

Med det mener jeg, at vi – ligesom mange af jer – arbejder på at gøre vores teknologier, platforme og footprint så bæredygtige som muligt. Der hvor vi især ser, at vi kan gøre en forskel, er i forhold til vores produktion. Vi har mere end en milliard kunder om dagen – og det lyder voldsomt – men vi står for at producere en stor del af de ingredienser, man bruger til mælkeprodukter verden over. En af de ting vi helt konkret har gjort, er at sikre, at fx yoghurt kan holde sig i en dag mere, og på den måde sparer vi verden for en hel masse madspild.

Foruden vores voksende fokus på bæredygtighed, tager vi vores sociale ansvar seriøst. Det betyder blandt andet, at vi er en del af projekt Varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet er et samarbejde mellem CORO, Roskilde Jobcenter og en række vidensinstitutioner, hvor vi giver udsatte ledige en vej ind på arbejdsmarkedet. Jeg mener nemlig, at alle fortjener en fair chance for at vise, hvad de kan, og dertil er projektet bare en brandgod ide. Vi er nemlig med til at udvikle en ny beskæftigelsesmodel, som vi forhåbentligt kan skalerede til andre kommuner og virksomheder. Hos Chr. Hansen har vi gennem projektet ansat to kandidater, og jeg kan tydeligt se, at det har skabt værdi for os forretningsmæssigt. Derudover ser jeg, at vi ved at være en del af projektet, udvikler os som mennesker. Vi er med til at skabe engagement og glæde på arbejdspladsen – ikke kun for kandidaterne, men også for Chr. Hansens øvrige ansatte.

Som formand for CORO og en del af COROs medlemsalliance, mener jeg, at det er vigtigt, at vi fortsætter med at skabe projekter, som starter lokalt og derefter kan bredes ud til resten af landet. En af de projekter, der gør netop det, er COCONF. Jeg synes, at vi her har en genial platform, hvor ideer kan kommunikeres bredt, og hvor vi trækker på erfaringer og kompetencer på tværs af sektorer og fagligheder. Vi har formået at udvikle en platform, hvor interessenter mødes og udveksler viden, erfaring og ikke mindst nye ideer. Vi ser hvert år, at flere og flere virksomheder, studerende og organisationer deltager i COCONF. Selv da hele landet var ramt af Corona-nedlukninger, så vi den store involvering blandt deltagerne. Denne involvering er efter min mening en vigtig ingrediens i opskriften på at få succes, og ikke mindst det at kunne at gå fra ideer til nye løsninger på markedet.

For mig er projekterne i CORO rigtigt gode eksempler på, hvad vi kan opnå i fællesskab. For mig er det en drøm, at vi tager den innovation, vi sammen har skabt og breder det ud til resten af Danmark. Jeg tror nemlig, at der er en sneboldeffekt ved innovation. Når først vi har succes med innovation – og det ved jeg, at vi har i CORO – så bliver ideerne, modet og lysten til at arbejde videre med det endnu større. For alle vil gerne være på det vindende hold, og det mener jeg helt bestemt, at vi som medlemmer af CORO er.

Til slut vil jeg opfordre alle nuværende og kommende medlemmer af CORO til turde at hoppe ud i at være en endnu større del af fællesskabet. Vi skal fortsætte med at være gode til at skabe viden og løsninger på tværs, og vi skal involvere vores medarbejdere i ambitionerne. For ligegyldigt hvad, så vil det ende med at skabe værdi for det firma, du repræsenterer. Det er helt okay at smide tøjlerne en gang imellem og få kollegaer og medarbejdere til at hoppe med ind i innovationsmanegen. Selv om det koster nogle timer, så skal det nok få skabt værdi. Også på bundlinjen. 

Jeg håber derfor, at I tør at tage fat i hinanden, og tør at tage fat i CORO med de gode ideer. For mig giver CORO nemlig bare så meget mening – og det har det gjort helt fra start. Med denne opfordring til at skabe flere samarbejder på tværs og flere løsninger til gavn for samfundet, vil jeg slutte min beretning og sige tusind tak for fremmødet til dette års generalforsamling.