Året der gik i Corolab 2022


Tak for et godt år!

Vi ser tilbage på et år med masser af nye partnerskaber og nye løsninger. Vores medlemsskare er ved årets afslutning på 74 medlemmer. Det er en stigning på 22 medlemmer siden sidste år, og det vidner om, at vi er mange, som ønsker at øge både innovation og bæredygtighed i regionen.

Vores medlemskreds spænder vidt. Vi samler virksomheder fra mange brancher og fra mange faggrupper. Vi finder hinanden i udfordringer og ideer, og det betyder også, at jeg vil opfordre alle medlemmer til at komme med ideer, som vi kan løfte i fællesskab. Det er nemlig sammen, at vi kan lade innovationen blomstre og i sidste ende skabe løsninger, som gavner samfundet.

Vi kan alle være stolte af, at vi har et så stort partnerskab, som er opbygget gennem årene. Vi kender hinanden som mennesker og i forhold til, hvilke kompetencer vi hver især besidder. Med denne viden kan vi sammen løfte den bæredygtige dagsorden på både den sociale, den økonomiske og den klima- og miljømæssige bundlinje.

I Corolab handler vi hurtigt, og vi går hele vejen fra idé til realisering af løsning. En stor tak til alle eksisterende medlemmer for at være så åbne for samarbejde. Jeg og resten af sekretariatet glæder os til at facilitere endnu flere partnerskaber i 2023.

De bedste hilsner
Karolina E. Osipowska
Direktør, Corolab