COCONF22 præsenteres for 675 studerende på DTU og RUC 


løbet af de sidste uger har Corolab og udfordringsgiverne præsenteret COCONF22 forløbet for hele 18 forskellige studieretninger på DTU og for 160 RUC studerende på Humtec, 45 Social Entrepreneurship studerende på RUC og 120 Datalogi og Informatik studerende på RUC.   

I løbet af den næste måned kan de 675 DTU og RUC studerende byde ind med innovative løsninger på årets COCONF udfordringer og gå i dialog om et muligt samarbejde om udvikling og test af løsninger med organisationerne ARGO, Boligselskabet Sjælland, Fors A/S, ROCKWOOL Group, Roskilde Brandvæsen, Roskilde Kommune eller Roskilde Uddannelsesnetværk.  

De studerende spærrede øjnene op ved flere af COCONF præsentationerne, da de fandt ud af de forskellige potentialer ved at indgå i COCONF forløbet. Her får de både muligheden for projektansættelse hos organisationerne og samtidig muligheden for at vinde hhv. 75.000 kr., 50.000 kr. og 25.000 kr. til projektorienteret arbejde sponsoreret af Danske Bank, eller præmier til de B(l)æredygtige Studerende på 20.000 dk., 15.000 kr. og 10.000 kr. De studerende med iværksætterambitioner har også mulighed for at teste deres bæredygtige og innovative løsninger ved The Circular Lab i forbindelse med Roskilde Festival eller GRASP.  

Vi glæder os til d. 27. oktober, som er deadline for aflevering af løsningsforslag til årets COCONF udfordringer, hvor vi forhåbentlig modtager en masse innovative og bæredygtige løsningsforslag.