Burger King får ny restaurantchef og tager imod udsat ledig


I slutningen af august 2021 mødtes Corolab og Roskilde Kommunes Jobcenter med Burger King Roskildes nye restaurantchef, Amin Hassan, som fremadrettet vil stå i spidsen for restaurantens deltagelse i projekt Varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammen med buddyen Joachim, er Amin med til at gøre en forskel for udsatte ledige i Roskilde, der via skræddersyede forløb i småjobs får mulighed for at udvikle sine kompetencer og sikre varig tilknytning til arbejdspladsen.

Allerede på sin første arbejdsdag kunne Amin igennem projektet byde velkommen til en ny medarbejder, som 15 timer om ugen skal assistere i restaurantens køkken og være med til at sikre frisksnittede grøntsager og crispy fries til kunderne. For at sikre optimale vilkår for den nye medarbejder, er vi samtidig i gang med at udvikle skræddersyet kompetenceløft i form at sproglig opkvalificering på arbejdspladsen i samarbejde med CLAVIS sprog og kompetence.

Varig tilknytning til arbejdsmarkedet er støttet af EU-socialfondsmidler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og løber i perioden marts 2021 til og med marts 2023.