YOLI

YOLI

Løsning: Med afsæt i den digitale YOLI-platform, vil et nyetableret projekt bl.a. udvikle 12 nye spilkoncepter, der kombinerer læring og leg og understøtter børns deltagelse i legende børnefællesskaber. I samarbejde med pædagoger udvikles nye spil, der nemt integreres som en vedvarende, sjov og udviklende aktivitet i den pædagogiske hverdag.

Værdi: Løsningen vil bl.a. hjælpe pædagoger med at inkludere det enkelte barn i børnefællesskaber jf. sociale dynamikker og kobler sig til Børne- og Undervisningsministeriets 6 læreplanstemaer (emu.dk/dagtilbud), og formålsparagraffen om at ”legen er grundlæggende” i dagtilbud.

Projektstatus: Projektet modtog tilsagn under Innovationsdistrikt Sjælland i april 2021 og forventes afsluttet i maj 2022.

Beskrivelse af partnere: Innovationssamarbejdets partnere består af YOLI Produktion, Falklund Design, KMD som står for udvikling af spil i samarbejde med pædagoger, samt videninstitutionerne PH Absalon og Roskilde Universitet, som står for vidensindspil, rådgivning og følgeforskning i forhold til bredere pædagogiske spørgsmål.  CORO faciliterer processen fra idé til realisering og du er velkommen til at kontakte projektleder Anna Emilsdóttir på anna@corolab.dk, hvis du vil høre mere.

Partnere

YOLI Productions, Falklund Design, KMD, Professionshøjskolen Absalon og Roskilde Universitet

Status

Igangvaerende

Kontakt

Anna Brouw Emilsdóttir, Innovationskonsulent