Vores Verden

Vores Verden

Løsning: Community Based Tourism (CBT) er en turismeform, som ejes af lokalsamfund, der inviterer turister ind i eget område og primært eksisterer uden for de danske grænser. Landområder i Danmark har dog mange attraktive kvaliteter såsom natur- og landliv samt lokalforankrede hverdagsopgaver, som vil være eftertragtede for turister at deltage i og være medskabere af.

At skabe værdi for landområder er omdrejningspunktet for projekt Vores Verden. Konceptet omkring CBT skal udvikles for og med danske landområder med udgangspunkt i, at fremtidens rejsende søger mødet med mennesker i det lokale liv, dét at handle i fællesskaber og at skabe forandring personligt, lokalt og globalt. CBT er den nye vare, som rejsende efterspørger – og vil betale for.

I ”Vores Verden” skal der udvikles et koncept og en virksomhedsmodel, der både er forankret i det lokale og samtidigt organiseret i en bredere kooperativ form.

”Vores verden” udvikles i et tæt samarbejde mellem LandSkaberne, Overlap, RUC (Center for Socialt Entreprenørskab), Professionshøjskolen Absalon (Center for ledelse og oplevelsesdesign). I projektforløbet vil der yderligere blive etableret et samarbejde med to landsbysamfund fra Vestsjælland, som indgår som testpartnere og medskabere i udviklingsforløbet.

Slutresultatet af projektet er en færdigudviklet prototypekoncept omkring Community Based Tourism i hver af de to landsbysamfund på baggrund af vidensdeling, erfaringer i lokalområderne og løbende evaluering samt testprocesser. Resultatet opnås på baggrund af en vekselvirkning mellem fælles workshops og lokal processtøtte.

Værdi: Konceptet tager afsæt i, at der er en spirende interesse for demokratisk erhverv og kooperative organiseringsformer i landområder, som en metode til at løse mere grundlæggende udfordringer som f.eks. bosætning, et lokalt arbejdsliv, mobilitet og muligheden for en lokal økonomi.

Projektet modtog tilsagn under Innovationsdistrikt Sjælland i slutningen af marts 2020 og løber indtil den 30. november 2021. Kontakt projektleder Christina Melgaard hvis du ønsker at høre mere om projektet.

Projektstatus: Projektet modtog tilsagn i foråret 2020 og forventes afsluttet i maj 2022. Projektet har etableret et samarbejde med en lokal initiativgruppe, som er projektets case, hvor der udvikles et generisk koncept for processen til udviklingen af CBT-koncepter fremadrettet. Dette koncept skal testes med prøveturister i september 2021.

Partnere

LandSkaberne, Overlap.dk, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet og CORO, Co-lab

Status

Igangvaerende

Kontakt

Christina Melgaard, Projektleder