Virtuelt oplevelsesunivers

Virtuelt oplevelsesdesign

Visionære aktører ønsker at forstærke Roskildes unikke fysiske oplevelser indenfor bl.a. handel, kultur og uddannelse ved at imødekomme nutidens og fremtidens krav til digitale løsninger. Den indledende fase, hvor fundamentet for udviklingsprocessen af et virtuelt og interaktiv oplevelsesunivers, er igangsat med afviklingen af en workshop, som er den første af flere.

Med afsæt i Tour De France 2022 udnyttes momentum til at skabe en attraktiv og samlet indgang til Roskilde by, der styrker og integrerer aktørernes virtuelle tilstedeværelse og individuelle strategi. Indsatsen, initieret af Roskilde Handel, vil bidrage til visionen om at kvalificere Roskilde som EU’s mest innovative by 2025.

Status

Igangvaerende

Kontakt

Anna Brouw Emilsdóttir, Innovationskonsulent