Varig tilknytning til arbejdsmarkedet

Varig tilknytning til arbejdsmarkedet

Løsning: Der er behov for nye metoder til at få alle med og ind på arbejdsmarkedet og samtidig sikre medarbejdere til de brancher, der mangler arbejdskraft. Dette forener vi i projektet Varig tilknytning til arbejdsmarkedet, der får tilskud fra EU's socialfond og decentrale erhvervsmidler. Projektet sætter fokus på diversitet og social ansvarlighed og skal udvikle en ny skalerbar beskæftigelsesmodel, der samtidig sikrer 120 udsatte ledige fra Roskilde i job og fastholder dem i varigt job. Målet er igennem en tæt mobiliserende samskabelsesproces mellem Roskilde Kommune, virksomheder, videninstitutioner og socialøkonomiske virksomheder at skabe flere småjobs, der leder til varig ordinær beskæftigelse, og som samtidig tilfører virksomheder nødvendig arbejdskraft, der skaber vækst på bundlinjen. Igennem tæt samarbejde mellem ovennævnte aktører, afprøver og realiserer vi nye tiltag i form af blandt andet skræddersyede forløb, match-making mellem virksomheder og nye medarbejdere, buddyordning og tæt opfølgning de første 6 måneder af ansættelse. Ambitionen er som minimum at engagere 25 virksomheder, der vil være med til at gøre en forskel.

Værdi: Med afsæt i aktuelle jobåbninger og brancher med mangel på arbejdskraft nytænkes vejen frem til ordinær beskæftigelse for udsatte ledige. Via skræddersyede forløb fokuserer vi på såvel den udsatte lediges som virksomhedens motivation for at indgå i ansættelser i småjobs. Roskilde Kommunes Jobcenter stiller med screenede udsatte ledige til projektet og sørger for at matche kandidaterne med virksomhederne, så begge parters behov opfyldes. Videninstitutionerne leverer skræddersyede kompetenceløft til de udsatte ledige, og sammen etablerer og re-designer vi løbende indsatsmodeller, så vi hele tiden skaber den bedst mulige forudsætning for forløbene. CORO, Co-lab Roskilde administrerer projektets ressourcer, sikrer projektets leverancer, etablerer virksomhedskontakt, sørger for afrapportering og kommunikation samt faciliterer klyngemøder. Derudover varetager CORO, Co-lab Roskilde dialogen med virksomheder og inviterer til, opbygger og driver klyngenetværk, hvor virksomhederne kan dele erfaringer, sparre med hinanden og agere ambassadørkorps. Sammen bidrager vi til at opnå FN’s verdensmål #8 og #17 og gør en forskel.

Projektstatus: Projektet kører fra marts 2021 til december 2022. Samlet projektsum på ca. kr. 9,2 millioner dkk modtaget fra EU Socialfondsmidler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Partnere

Professionshøjskolen Absalon, Chr. Hansen, CLAVIS sprog og kompetence, Roskilde Kommune, Roskilde Universitet, Roskilde Tekniske Skole, VUC Roskilde, ZBC, Zealand - Sjællands Erhvervsakadami

Status

Igangvaerende

Kontakt

Pernille Sederberg, Senior projektleder