Terrorsikring

Design af nye løsninger som skaber merværdi i byrum og til events

Terrorsikring er blevet et nødvendigt onde i forbindelse med steder og begivenheder, hvor mange mennesker færdes. Men hvad nu hvis vi kunne udvikle nogle løsninger, der er nemme at anvende og som udover at skabe tryghed kan tilføre borgerne og brugerne flere former for værdi? Det åbner anvendelsen af en særlig type stenuld op for, og en række CORO-medlemmer og andre interessenter er derfor gået sammen om at udforme og teste nogle helt nye løsninger, hvor funktionen som barriere for køretøjer eller kugler blot er et biprodukt i forhold til andre formål, såsom forskønnelse og sociale oplevelser.

24 studerende og 21 eksperter eller potentielle kunder har været tæt involveret i designprocessen, der kulminerede med demonstrationen af otte forskellige prototyper under Roskilde Unplugged på Stændertorvet og Roskilde Festival ved Maglegårdsvej/Bakkesvinget samt til Rabalder Festival på Musicon. Via disse testplatforme har vi fået feedback på løsningerne og indsigt i brugernes behov. Borgerne oplevede prototyperne positivt som indbydende, behagelige, hyggelige, sjove og smarte, hvilket egner sig godt til brug i byrum. For nogen personer og i nogle sammenhænge kan mere synlige, ”seriøse” og dominerende løsninger, der er lette at afkode som sikkerhedsforanstaltninger dog være med til at skabe større tryghed. I processen er det blevet bekræftet, at der er et interessant markedspotentiale for mere mobile og midlertidige løsninger, samt at stenuldsmaterialet muliggør en formfrihed, der kan gøre en mangfoldighed af løsninger æstetisk attraktive, flerfunktionelle, mobile, sikre og fleksible ift. kundetilpasning.

Partnere

DTU, ROCKWOOL, Roskilde Festival, Roskilde Kommune, Roskilde Universitet, Østsjællands Beredskab samt aktører fra 11 andre organisationer

Status

Afsluttet

Kontakt

Martin Thuesen, Senior Projektleder