I'impACT

I'mpACT

Projektet – I'impACT (før Social Impact Hub) – vil udvikle et generisk koncept for et kompetence- og læringsmiljø på videninsitutioner, i private virksomheder og offentlige organisationer. 

Konceptet skal understøtte social og miljømæssig innovation, socialt entreprenørskab og kompetencedannelse blandt studerende, iværksættere, myndigheder og etablerede virksomheder som fx socialøkonomiske virksomheder.

Projektpartnerne – Konsulenthuset for Socialøkonomi, Bragt & Galmez og Roskilde Universitet - har fokus på at skabe et øko-system for impact iværksættere og en platform for samarbejde og værdiskabelse til glæde for samfundet.

Projektet vil skabe et netværk af aktiviteter, der hjælper de involverede med at skabe produkter, services og forretningsmodeller, hvor social og økologisk impact er i fokus.

At arbejde og skabe socialt og økologisk impact kræver særlig viden og kompetencer. For eksempel har man brug for at vide, hvordan man kan arbejde med tre bundlinjer (økonomisk, socialt og økologisk), og hvordan man organiserer sine samarbejder på tværs af sektorer eller, hvordan man bygger en organisation med demokratisk ledelse. Formålet er, at skabe en særlig ramme for læring og udvikling, som tilbyder en særlig tilgang til entreprenørskab, nemlig den med fokus på impact.

Konsulenthuset for Socialøkonomi og Bragt & Galmez er gået sammen med forsker Katia Dupret fra Roskilde Universitet om udviklingen af konceptet, og virksomhederne forventer at kunne introducere konceptet på markedet i starten af det nye år 2021. Er du interesseret i at høre mere om konceptet så tag fat i projektleder Christina Melgaard.

Projektet modtog tilsagn under Innovationsdistrikt Sjælland d. 18. marts 2020, og projektet forventes afsluttet i slutningen af indeværende år.

Partnere

Konsulenthuset for Socialøkonomi, Bragt & Galmez og Roskilde Universitet

Status

Igangvaerende

Kontakt

Sara Bach, Projektleder