Sjælland går på arbejde

Ny beskæftigelsesindsats

Løsning: Der skal spot på job og uddannelse i de udsatte boligområder, og overledigheden skal reduceres med en proaktiv og hjælpende indsats. Der arbejdes derfor på at videreføre og videreudvikle den fremskudte beskæftigelsesindsats i æblehaven. Indsatsen har allerede resulteret i positive erfaringer, men hvordan kan vi samarbejde på nye måder og udvide modellen, så endnu flere boligområder i Danmark får glæde af de menneskelige og samfundsøkonomiske gevinster, som en holistisk indsats understøtter?

Værdi: Boligområdet optrådte på den nyeste liste over udsatte boligområder, hvoraf det fremgik, at 41,2 % af beboerne i området stod uden for arbejdsmarkedet. Dette niveau kan potentielt være medvirkende til, at området igen kommer på ghettolisten. En måde at reducere denne risiko på er at øge beskæftigelsen. Videreudviklingen og afprøvningen af den fremskudte beskæftigelsesindsats vil kunne bidrage til at flere udsatte borgere kommer i arbejde – ikke kun i Roskilde, men nationalt.

Projektstatus: Der blev arbejdet på at udforske potentielle fondsmidler til at understøtte udviklingen af en ny metode for nye samarbejder mellem relevante aktører. I arbejdsperioden besluttede Roskilde Kommune at videreføre det eksisterende pilotprojekt, hvorfor partnerkredsen ikke gik videre med projektet. Udviklingen herunder workshops mv. blev gennemført i perioden august – november 2019.

Partnere

BOSJ, CLAVIS, INSP, PH Absalon, RUC m.fl.

Status

Afsluttet

Kontakt

Anna Brouw Emilsdóttir, Innovationskonsulent